Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Jalovec.

Nadpis

Zverejnené

VV – upovedomenie účastníkov konania s obsahom podaného odvolania voči rozhodnutiu č. OU-LM-PLO1-2022/002607-030 zo dňa 24.10.2022

22.11.2022

Prílohy