Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Jalovec.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 18.5.2023

Dátum splatnosti 1.6.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 26,11 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Popis

za mobil.telefón

Dátum vystavenia 18.5.2023

Dátum splatnosti 1.6.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 3,36 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Popis

za pevnú tel.linku

Dátum vystavenia 12.5.2023

Dátum splatnosti 26.5.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 557,61 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ OZO, a.s

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36380415

Prílohy

Popis

vývoz TKO za 04/2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 22.5.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Ing.Marián Majerčiak

Dodávateľ - Sídlo 150, 032 22 Liptovský Trnovec

Dodávateľ - IČO 40981657

Prílohy

Popis

znalecký posudok

Dátum vystavenia 30.4.2023

Dátum splatnosti 30.5.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 39,83 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ ARRIVA Liorbus, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36403431

Prílohy

Popis

prímestská doprava

Dátum vystavenia 5.5.2023

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 283,40 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Mária Sireková - Grafic COLOR

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 5, 031 42 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 43184413

Prílohy

Popis

Jalovecký spravodaj 1.Q./2023

Dátum vystavenia 2.5.2023

Dátum splatnosti 16.5.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 260,00 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Vladimír Galler

Dodávateľ - Sídlo 219, 032 21 Bobrovec

Dodávateľ - IČO 47870656

Prílohy

Popis

techn.pomoc pri oprave verej.osvetlenia

Dátum vystavenia 26.4.2023

Dátum splatnosti 6.5.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 118,80 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ FreeTech services, spol. sr.o.

Dodávateľ - Sídlo Belopotockého 722/1, 031 42 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 45299951

Prílohy

Popis

servis výpočt.techniky

Dátum vystavenia 24.4.2023

Dátum splatnosti 8.5.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 44,00 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ RVC - ZO, so sídlom v Štrbe

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31954502

Prílohy

Popis

účtovné súvzťažnosti + poštovné

Dátum vystavenia 2.5.2023

Dátum splatnosti 16.5.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 338,40 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ MADE spol. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36041688

Prílohy

Popis

systémová podpora účt.softwér

Dátum vystavenia 12.4.2023

Dátum splatnosti 27.4.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 31,00 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Združenie miest a obcí Liptova

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 14221419

Prílohy

Popis

členský príspevok ZMOL

Dátum vystavenia 18.4.2023

Dátum splatnosti 2.5.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 26,00 €

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Popis

za mobil.telefón