Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Jalovec.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

nedoplatok el.energie – verejné osvetlenie

ID: DF2022/122 – SSE

35,66 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 7.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 35,66 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ SSE, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

nedoplatok el.energie – verejné osvetlenie ( zaplatené zálohy 1862,- Eur )

nedopl.el.energie – Dom smútku

ID: DF2022/121 – SSE

37,79 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 7.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 37,79 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ SSE, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

nedopl.el.energie – Dom smútku (zaplatené zálohy 312 ,- Eur )

nedoplatok el.energia – garáž

ID: DF2022/120 – SSE

36,21 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 7.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 36,21 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ SSE, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

nedoplatok el.energia – garáž ( zaplatené zálohy vo výške 100,- Eur ň

nedoplatok el.energia zvonica

ID: DF2022/119 – SSE

38,95 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 7.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 38,95 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ SSE, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

nedoplatok el.energia zvonica ( zaplatené zálohy vo výške 82,- Eur )

nedopl.el.energie OcÚ

ID: DF2022/118 – SSE

1 481,73 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 7.1.2023

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 481,73 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ SSE, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

nedopl.el.energie OcÚ (zálohové platby zaplatené vo výške 8701,- Eur )

vývoz TKO 12/2022

ID: DF2022/117 – OZO

565,56 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 12.1.2023

Dátum splatnosti 26.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 565,56 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ OZO, a.s

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36380415

Prílohy

Popis

vývoz TKO 12/2022

prímestská doprava 12/2022

ID: DF2022/116 – ARRIVA Liorbus

39,83 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 31.12.2022

Dátum splatnosti 30.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 39,83 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ ARRIVA Liorbus, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36403431

Prílohy

Popis

prímestská doprava 12/2022

nedoplatok vodné, stočné

ID: DF2022/115 – LIptovská vodárenská spoločnosť

30,60 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 31.12.2022

Dátum splatnosti 19.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 30,60 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ LIptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36672441

Prílohy

Popis

nedoplatok vodné, stočné

služby požiarneho technika + cestovné 10-12/2022

ID: DF2022/114 – BEPTO

43,00 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 31.12.2022

Dátum splatnosti 14.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 43,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ BEPTO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 54607370

Prílohy

Popis

služby požiarneho technika + cestovné 10-12/2022

vedenie účtu CP – akcie v LVS. a.s.

ID: DF2022/113 – Prima banka Slovensko

64,42 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 19.12.2022

Dátum splatnosti 18.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 64,42 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Prima banka Slovensko

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

vedenie účtu CP – akcie v LVS. a.s.

právne služby

ID: DF2022/112 – JUDr.Juraj Lukáč

120,00 €

19.1.2023

Dátum vystavenia 30.12.2022

Dátum splatnosti 13.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 120,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ JUDr.Juraj Lukáč, advokát

Dodávateľ - Sídlo Nám.sv.Egídia 11/6, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 42421152

Prílohy

Popis

právne služby

za mobil.telefón

ID: DF2022/111 – Orange Slovensko

26,00 €

3.1.2023

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 1.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 26,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Popis

za mobil.telefón