Preskočiť na obsah

História

Z dejín obce Jalovec

Obec Jalovec má zaujímavú históriu. V minulosti sa obyvateľstvo zaoberalo roľníctvom, ťažbou a spracovaním dreva, chovom a pasením oviec, kráv a koní. Zaoberalo sa aj debnárstvom, kolárstvom, kováčstvom a tkáčstvom.

1317

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317 (spomína sa pod názvom Ilochfeu), Jalovec vznikol pravdepodobne už skôr, v prvej polovici 14.storočia toto územie dostal gróf Martin, syn Panestov.

1848

Banovci z Trstenného

K najznámejším majiteľom obce patrila zemianska rodina Banovcov z Trsteného, ktorá ju vlastnila až do roku 1848.

1945

Druhá svetová vojna

Obec zažila ťažké chvíle v rokoch druhej svetovej vojny, predovšetkým vjej závere na jar roku 1945. Nachádzala sa na frontovej línii a nemecké vojská ju z veľkej časti vypálili. Tieto udalosti pripomína pamätník Slovenského národného povstania s textom „I pre teba i pre mňa, čo mohli, všetko dali, nešetrili život svoj, no vlasť nám zachovali.“

1946

Obnova obce po vojne

 Po druhej svetovej vojne bola obec obnovená a dnes je turistickým východiskom do Západných Tatier.