Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Jalovec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 13.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Ľubomír Ludvik WINDOORS

Dodávateľ - Sídlo Ľ. Štúra 9, 089 01 Svidník

Dodávateľ - IČO 37655264

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 5.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.5.2023

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 31.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Slovenská autobusová doprava Liptovský Mikuláš, akciová spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

Dodávateľ - IČO 36403431

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 5.3.2023

Dátum podpísania 4.3.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo

Dodávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Dodávateľ - IČO 30229006

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.1.2023

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Maroš Pavčo

Dodávateľ Obec Jalovec

Dodávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Dodávateľ - IČO 00315281

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH 141,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Wüstenrot InHouse Broker s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 31383408

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/c, 840 05 Bratislava 45

Dodávateľ - IČO 00166197

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Tablet fyzicky prevzatý dňa 26.01.2023 aj s darovacou zmluvou

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ OZO, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 36380415

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.9.2022

Suma s DPH 79,21 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ BETPO, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 54607370

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ OZO, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 36380415

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 27.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2022

Suma s DPH 33,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ PPS Bobrovec s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jalovec 405, 032 21 p.Bobrovec

Dodávateľ - IČO 36391042

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.5.2022

Koniec účinnosti 1.5.2027

Dátum podpísania 2.5.2022

Suma s DPH 35,56 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

Objednávateľ - Sídlo Smrečany, 032 05 Smrečany

Objednávateľ - IČO 00195758

Dodávateľ Obec Jalovec

Dodávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Dodávateľ - IČO 00315281

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy