Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Jalovec.

Nadpis

Zverejnené

Zámer odpredať obecný majetok – Jaroslav Matloň a manž.Ida

3.2.2021

Prílohy