Obec v obraze

Historické pamiatky

Historických pamiatok pamiatok nie je v obci až tak veľa no za zmienku stojí dedinská zvonica, drevená ľudová stavba na pôdoryse štvorca z roku 1865. Úpravami prešla v roku 1923. Prízemie v minulosti tiež slúžilo ako požiarna zbrojnica, v jej interiéri sú umiestnené dobové striekačky. Ide o rámovú konštrukciu s doskovým obkladom. Na štvorcovom základe je nadstavaná štíhla vežica s vysokou ihlancovou helmicou s dvojkrížom. Jej kópia sa nachádza v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline.

Postavenie obecnej zvonice

r. 1865

Úpravy obecnej zvonice

r. 1923

Postavenie kópie v Skanzene

r. 1991

Obec v obraze

Lyžiarske preteky 2012

Lyžiarske preteky 2013

45. Výročie založenia hokeja

85. Výročie založenia DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor

Fašiangy 2015

Športový deň

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 19. augusta 2019.