Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

Folklórna skupina Jalovčianka

Pozemkové spoločenstvo

Šport a voľný čas

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 9. júla 2021.