Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

Folklórna skupina Jalovčianka

Pozemkové spoločenstvo

Šport a voľný čas