Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Jalovec.

Nadpis

Zverejnené

Návrh VZN o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Jalovec.

22.11.2019