Obecný úrad

Starosta obce: Ján Matloň
Účtovníčka: Jarmila Danková
Adresa: Obecný úrad Jalovec, 03221 Bobrovec

Telefón: 044/5596726
Mobil: 0905921403

E-mail: oujalovec@alconet.sk

Úradné hodiny

Pondelok 07:00 – 14:30
Utorok 07:00 – 14:30
Streda 07:00 – 17:00
Štvrtok 07:00 – 14:30
Piatok 07:00 – 14:30