Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Jalovec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 12.5.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 00183636

Prílohy

Suma s DPH 934,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

Dodávateľ - IČO 46747770

Prílohy

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.6.2022

Zodpovedná osoba Ján Matloň

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 00183636

Prílohy

Popis

streda 15.06.2022 – objednávka na pristavenie kontajnera

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.6.2022

Zodpovedná osoba Ján Matloň

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 00183636

Prílohy

Suma s DPH 126,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 27.5.2022

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Ľubomír Dubovec

Dodávateľ - Sídlo Rybárska 518/11, 038 53 turany

Dodávateľ - IČO 41810856

Prílohy

Suma s DPH

Dátum vystavenia 15.1.2021

Zodpovedná osoba Jarmila Danková ( admins.prac.obce )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ BINS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vašinova 61, 949 01 Nitra,

Dodávateľ - IČO 45510393

Prílohy

Suma s DPH 154,93 €

Dátum vystavenia 13.8.2020

Zodpovedná osoba Ján Matloň ( starosta obce )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ LEDart.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vajnorská 127E, Bratislava-Nové mesto,

Dodávateľ - IČO 50020552

Prílohy

Suma s DPH

Dátum vystavenia 30.7.2020

Zodpovedná osoba Jarmila Danková ( ref.OcÚ )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ VPS Lipt.mikuláš

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 1 , Lipt.Mikuláš,

Dodávateľ - IČO 00183636

Prílohy

Suma s DPH

Dátum vystavenia 16.7.2020

Zodpovedná osoba Ján Matloň ( starosta obce )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ LM- Firestore spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo 038 22 Jasenovo č.59,

Dodávateľ - IČO 47791110

Prílohy

Suma s DPH

Dátum vystavenia 10.6.2020

Zodpovedná osoba Ján Matloň ( starosta obce )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ GAJOS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Milana Pišúta 1158, Lipt.Mikuláš,

Dodávateľ - IČO 36376981

Prílohy

Suma s DPH 275,73 €

Dátum vystavenia 28.5.2020

Zodpovedná osoba Jarmila Danková ( admin.prac. OcÚ )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ 3Wslovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Na Vinohrady 59, Trenčín-Zlatovce,

Dodávateľ - IČO 36746045

Prílohy

Popis

pasportizácia cintorína