Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Jalovec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka- historická mapa a skladacie mapy do domácností v počte 120 ks

ID: 202204 – VKÚ Harmanec

934,80 €

15.7.2022

Suma s DPH 934,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

Dodávateľ - IČO 46747770

Prílohy

Vývoz veľkoobjemového odpadu

ID: 202203 – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

13.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.6.2022

Zodpovedná osoba Ján Matloň

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 00183636

Prílohy

Popis

streda 15.06.2022 – objednávka na pristavenie kontajnera

Vývoz cintorínskeho odpadu

ID: 202202 – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

13.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.6.2022

Zodpovedná osoba Ján Matloň

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 00183636

Prílohy

Objednávka č.1- školenie členov DPO – základný kurz reťazové píly a preškolenie po dvoch rokoch (reťazové píly)

ID: 202201 – Ľubomír Dubovec

126,00 €

27.5.2022

Suma s DPH 126,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 27.5.2022

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ Ľubomír Dubovec

Dodávateľ - Sídlo Rybárska 518/11, 038 53 turany

Dodávateľ - IČO 41810856

Prílohy

Objednávka plastové nádoby na separovaný a TKo odpad pre obyvateľov obce

ID: 1_2020 – BINS s.r.o.

15.1.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 15.1.2021

Zodpovedná osoba Jarmila Danková ( admins.prac.obce )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ BINS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vašinova 61, 949 01 Nitra,

Dodávateľ - IČO 45510393

Prílohy

Objednávka LED svietidlá na verejné osvetlenie -akcia

LEDart.s.r.o.

154,93 €

13.8.2020

Suma s DPH 154,93 €

Dátum vystavenia 13.8.2020

Zodpovedná osoba Ján Matloň ( starosta obce )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ LEDart.s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vajnorská 127E, Bratislava-Nové mesto,

Dodávateľ - IČO 50020552

Prílohy

Objednávka pristavenie veľkoobjemového kontajnera na nadrozmerný odpad pre obyvateľov obce

VPS Lipt.mikuláš

30.7.2020

Suma s DPH

Dátum vystavenia 30.7.2020

Zodpovedná osoba Jarmila Danková ( ref.OcÚ )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ VPS Lipt.mikuláš

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 1 , Lipt.Mikuláš,

Dodávateľ - IČO 00183636

Prílohy

Objednávka oprava a servis hasičskej striekačky PS 12

LM- Firestore spol. s r.o.

16.7.2020

Suma s DPH

Dátum vystavenia 16.7.2020

Zodpovedná osoba Ján Matloň ( starosta obce )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ LM- Firestore spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo 038 22 Jasenovo č.59,

Dodávateľ - IČO 47791110

Prílohy

Objednávka revízia ručných hasiacich prístrojov obce

GAJOS

10.6.2020

Suma s DPH

Dátum vystavenia 10.6.2020

Zodpovedná osoba Ján Matloň ( starosta obce )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ GAJOS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Milana Pišúta 1158, Lipt.Mikuláš,

Dodávateľ - IČO 36376981

Prílohy

Objednávka virtuálny cintorín – pasportizácia

3Wslovakia

275,73 €

28.5.2020

Suma s DPH 275,73 €

Dátum vystavenia 28.5.2020

Zodpovedná osoba Jarmila Danková ( admin.prac. OcÚ )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ 3Wslovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Na Vinohrady 59, Trenčín-Zlatovce,

Dodávateľ - IČO 36746045

Prílohy

Popis

pasportizácia cintorína

Objednávka informačná mapa do obce – Západné tatry-Zverovka

VKÚ Harmanec

360,00 €

28.5.2020

Suma s DPH 360,00 €

Dátum vystavenia 28.5.2020

Zodpovedná osoba Ján Matloň ( starosta obce )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kynceľová 54, Banská Bystrica,

Dodávateľ - IČO 46747770

Prílohy

Popis

exteriérová mapa

Objednávka tlačivá pre potreby OcÚ, knižnice + matriku ( kniha osvedčovanie podpisov, podací denník, registratúrny denník )

ID: 32020 – CONNECT - Marczibál Zsolt

103,23 €

2.4.2020

Suma s DPH 103,23 €

Dátum vystavenia 2.4.2020

Zodpovedná osoba Jarmila Danková ( ref.OcÚ )

Objednávateľ Obec Jalovec

Objednávateľ - Sídlo Jalovec 2, 032 21 Jalovec

Objednávateľ - IČO 00315281

Dodávateľ CONNECT - Marczibál Zsolt

Dodávateľ - Sídlo 925 41 Kráľov Brod č.56, Galanta,

Dodávateľ - IČO 17644429

Prílohy