Zníženie energetickej náročnosti telocvične ZŠ Bobrovec – stavebné povolenie VV

Zverejnené 24. mája 2022.
Bez úpravy .