Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Zverejnené 14.5.2021.

Komunálny odpad Plasty
Január
12
26
Február
9
23
Marec
9
23
Apríl
6
19
20
Máj
3
4
17
18
31
Jún
1
14
15
28
29
Júl
12
13
26
27
August
9
10
23
24
September
6
7
20
21
Október
4
5
18
19
November
1
2
15
16
29
30
December
13
14
27
28

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.