Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené
13. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. júna 2022
Kategória

Prílohy