VV-prizvanie účastníkov konania na miestnu obhliadku – prístupová cesta RD ( KN C parc.č. 252/67,252/68,252/69,252/70,254,16 a 254/17 )

Zverejnené
16. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2023 − 30. marca 2023
Kategória

Prílohy