Preskočiť na obsah

Upovedomenie účastníkov konania s obsahom podaného odvolania voči rozhodnutiu č. OU-LM-PLO1-2023/000982-082 zo dňa 12.06.2023 -verejná vyhláška