Návrh rozpočtu na rok 2023 a roky 2024-2025 + vysvetlivky

Zverejnené
25. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. októbra 2022 − 9. novembra 2022
Kategória

Prílohy