Zmena vývozu separovaných odpadov + kalendár vývozu TKO a vývozu 1100 l nádob na separovaný odpad

16.2.2023 zverejnil/a jalovec_obec.