Zber starého textilu

7.12.2021 zverejnil/a jalovec_obec.

Obecný úrad vyhlasuje zber starého textilu od 07.12.-16.12.2021

Textil nesmie byť poškodený, znečistený a splesnivený. Šatstvo uložte do veľkých vriec a doneste do vestibulu OcÚ, ktorý bude otvorený denne od 8,00 do 18,00 hod (mimo nedele – počas trvania zberu )