Vývoz veľkoobjemového odpadu z domácností

obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu , t.j. 15.6.2022 bude pristavený kontajner pri obecnom úrade ( príp.pri tranformátore ) na veľkoobjemový odpad z domácností

Zverejnené 13. júna 2022.
Bez úpravy .