Výsledky volieb do samosprávy obce Jalovec dňa 29.10.2022

29.10.2022 zverejnil/a jalovec_obec.