Usmernenie HH SR

14.9.2020 zverejnil/a jalovec_obec.