Stredoslovenská distribučná -elektrická prípojka, vybavenie

Zverejnené 18. decembra 2020.
Bez úpravy .