SSE – oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Zverejnené 13. apríla 2022.
Upravené 21. apríla 2022.