Predĺženie núdzového stavu

Zverejnené 12. novembra 2020.
Bez úpravy .