Preskočiť na obsah

Oznámenie o doručení zásielky

Zverejnené 24.11.2021.

Oznámenie Slovenskej pošty pobočky Bobrovec 1 o uložení zásielky pre
občana s trvalým pobytom hláseným na obec Jalovec

Zásielku je možné prevziať si na pošte v Bobrovci na základe predloženého dokladu (žltý
lístok), ktorý je vyvesený vo vestibule Obecného úradu Jalovec.

Meno a priezvisko adresáta Doba uloženia zásielky Odosielateľ
Atila BARI 24.11.2021 – 03.12.2021 Pražská správa Sociálneho zabezpečenia