Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 3. septembra 2020.
Bez úpravy .