Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 31. augusta 2022.
Bez úpravy .