Kalendár na rok 2022 – vývoz zmesového komunálneho odpadu a vývoz plastov

Zverejnené 5. januára 2022.
Bez úpravy .