25. november – Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

24.11.2022 zverejnil/a jalovec_obec.