25. november – Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

Zverejnené 24. novembra 2022.
Bez úpravy .