Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 15.12.2023.

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
1
9
15
16
23
29
Február
6
12
20
26
Marec
5
11
19
25
Apríl
2
8
9
16
22
30
Máj
6
14
20
28
Jún
3
11
17
25
Júl
1
2
9
15
23
29
August
6
12
20
26
September
3
9
17
23
Október
1
7
8
15
21
29
November
4
12
18
26
December
2
10
16
24
30

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.