Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 17.8.2023.

Komunálny odpad Plasty Textil
Január
10
16
24
30
Február
7
13
21
27
Marec
7
13
21
27
Apríl
4
10
18
24
Máj
2
8
16
22
30
Jún
5
13
19
27
Júl
3
11
17
25
31
August
8
14
22
28
September
4
5
11
19
25
Október
3
9
17
23
31
November
6
14
20
28
December
4
12
18
22

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Textil