VV-upovedomenie účastníkov konania o začatí nového konania vo veci žiadosti obce Jalovec o zmene druhu pozemkov z dôvodu prístupovej komunikácie k RD

Zverejnené
16. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2023 − 30. marca 2023
Kategória

Prílohy