Preskočiť na obsah

VV-upovedomenie účastníkov konania o začatí nového konania vo veci žiadosti obce Jalovec o zmene druhu pozemkov z dôvodu prístupovej komunikácie k RD