VV-prizvanie účastníkov na miestnu obhliadku C KN parc.č. 252/1

Zverejnené
16. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2023 − 30. marca 2023
Kategória

Prílohy