Preskočiť na obsah

VV-prizvanie účastníkov na miestnu obhliadku C KN parc.č. 252/1