VV-nariadenie ústneho pojednávania k nanovo začatému konaniu vo veci žiadosti obce Jalovec o zmene druhu poľnohospodárskych pozemkov ( KN C parc.č. 252/67,252/68,252/69,252/70,254,16 a 254/17 )v k.ú. Jalovec – prístupová komunikácia k RD

Zverejnené
16. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2023 − 30. marca 2023
Kategória

Prílohy