Preskočiť na obsah

VV-nariadenie ústneho pojednávania k nanovo začatému konaniu vo veci záberu poľnohosp.pôdy na KN c parc.č. 252/1 z dôvodu usporiadania a zosúladenia poľn.druhu pozemku s jeho evidenciou v katastri