Oznámenie PZ baníkov – náhrada za užívanie pozemkov v poľovnom revíri

Zverejnené
7. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. septembra 2021 − 23. septembra 2021