ZMOS – výzva pre členské obce a mestá

Zverejnené 20. mája 2022.
Bez úpravy .