Zápis detí do 1.ročníka ZŠ v Bobrovci

Zverejnené 29. marca 2022.
Upravené 21. apríla 2022.