Vývoz plastov

Prvý vývoz plastov z domácností ( nové žlté 120 l nádoby ) sa uskutoční 06.04.2021, t.j. v utorok.

Zverejnené 26. marca 2021.
Bez úpravy .