Vývoz plastov

26.3.2021 zverejnil/a jalovec_obec.

Prvý vývoz plastov z domácností ( nové žlté 120 l nádoby ) sa uskutoční 06.04.2021, t.j. v utorok.