Vypnutie elektrického prúdu dňa 3.4.2023 v čase od 10,30 hod. s predpokladaným časom do 16,30 hod.

31.3.2023 zverejnil/a jalovec_obec.