Vypnutie el.prúdu dňa 24.11.2022 v stavebnom obvode pri Dome smútku

dňa 24.11.2022 v čase od 8,00 hod. do 17,30 hod. bude v časti stavebného obvodu vypnutý elektrický prúd z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy – Stredoslovenská distribučná, a.s.

Zverejnené 22. novembra 2022.
Bez úpravy .