Voľba poštou – referendum

Zverejnené 14. novembra 2022.
Bez úpravy .