Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva VÚC a predsedu VÚC

7.11.2022 zverejnil/a jalovec_obec.