Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva VÚC a predsedu VÚC

Zverejnené 7. novembra 2022.
Bez úpravy .