Stretnutie Jalovčanov na Priekope – 6.august 2022

Zverejnené 4. augusta 2022.
Bez úpravy .