Preskočiť na obsah

Predaj 120 odpadových nádob na plastový odpad

Zverejnené 26.3.2021.

Obecný úrad informuje občanov, že predaj 120l na plast sa uskutoční dňa 26.03.2021 ( v piatok ) v dobe od 8,00-do 12,00 hod a poobedňajších hodinách od 15,00 do 18,30 hod. Cena jednej nádoby je 11,10 Eur ( 50 % spoluúčasť obce ) Nádoby sú určené len pre obývané domy. Pre chatárov a chalupárov bude určená 1100 l centrálna nádoba umiestnená pri OcÚ Jalovec a 1 ks na parkovisku pri DS na plastový odpad z hrobov. Ostatné 1100 l nádoby budú spoločnosťou VPS Lipt.Mikuláš odvezené 06.04.2021, kedy sa uskutoční aj prvý vývoz 120 l žltých nádob z domácností.

Termín ďalšieho vývozu 120 l plastových nádob Vám bude včas oznámený.

Zakúpiť žlté nádoby na separovaný plastový odpad si občania môžu ešte v dňoch pondelok 29.3.2021 a v stredu 31.03.2021 v čase od 8,00 do 12,00 hod.

v utorok 30.03.2021 sa nádoby predávať nebudú.

Ďakujeme za porozumenie, OcÚ Jalovec