Oznam o migrácii zverejnených faktúr

z dôvodu ukončenia zmluvy s Obecným portálom, kde boli povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry, bola dňa 27.septembra urobená migrácia z obecného portálu už zverejnených dokumentov za posledných 5 rokov.

Z tohoto dôvodu je pri všetkých faktúrach uvedený dátum 27.september 2022.

Alphabet Partner, s.r.o.

Zverejnené 28. septembra 2022.
Bez úpravy .