Oznam o čerpaní dovolenky

Oznamuje občanom , že v dňoch 16.9. 2022 až 26.9.2022 bude pracovníčka OcÚ čerpať riadnu dovolenku.

Kontakt na starostu obce : 0905 921 403

Zverejnené 14. septembra 2022.
Bez úpravy .