OZ – zmena

Oznamujeme občanom, že sa zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa dňa 28.01.2021 neuskutoční ( zdravotné dôvody) a prekladá sa

na utorok 01.02.2022 o 18,00 hod. Zverejnený program OZ zostáva bez zmeny.

Ďakujeme za pochopenie.

Zverejnené 28. januára 2022.
Upravené 8. februára 2022.