opatrenia hranice od 01.10.2020

Zverejnené 30. septembra 2020.
Bez úpravy .