Odpočet vodomerov -27.10.2022

Zverejnené 21. októbra 2022.
Bez úpravy .