Odpočet vodomerov -27.10.2022

21.10.2022 zverejnil/a jalovec_obec.